Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1953

Op 20 november 1953 vaardigde DDR-minister van Volksgezondheid Luitpold Steidle (1898-1984) een verordening uit inzake de organisatie en het verloop van sportmedische zorg. Dit leidde tot de vorming van 15 sportmedische consultatiebureaus en 223 lokale adviesorganen. Later stonden ze alle onder het toezicht van de in 1963 opgerichte centraal beheerde sportmedische dienst. Samen met de invoering van de in dat jaar opgerichte specialisatie 'sportgeneeskunde', openden zich voor alle sporters dus goede perspectieven voor een technisch bekwame medische zorg. In 1956 werd in Leipzig het districtshoofdkwartier opgericht.

Tijdens de Britse Mount Everest expeditie nam de Engelse fysioloog Griffith Pugh (1909-1994) alveolaire gasmonsters af van de Britse militaire expeditieleider John Hunt (1910-1998). Tijdens die expeditie bereikten Edmund Hillary (1919-2008) en Tensing Norgay (1914-1986) als eersten de top van deze hoogste berg ter wereld. Dat succes was grotendeels te danken aan Pugh, die had bij de klimmers aangedrongen op het belang van een adequate zuurstof- en drankvoorziening.

Als er geen contra-indicaties waren moesten alle patiënten van de Duitse Professor Geneeskunde Hugo Wilhelm Knipping (1895-1984) in het Universitaire Ziekenhuis Köln verplicht een ergospirometrie ondergaan. Het doel hiervan was om vroegtijdig hartspierdeficiëntie op te sporen om vlug een behandeling met digitalis te kunnen starten. Op die manier creëerde hij vrij vlug een indrukwekkende database. Kippling bepaalde dat 1.500ml/min de maximale zuurstofinname moest zijn om een zorgeloos bestaan te leiden.

Het uitvoeren van hemodynamische en metabole studies tijdens gedoseerd ergometerwerk vereiste aanzienlijke technische voorwaarden. De door de Duitse Professor Hugo Wilhelm Knipping (1895-1984) ontwikkelde roterende krukasergometer voor staande uitgevoerde arbeid was daarvoor niet geschikt. Daarom werd hij in 1954 door de ergometerfiets vervangen, die de Duitse fysioloog Erich Albert Müller (1898-1977) van het Dortmunder Max-Planck-Institut für Arbeitsphysiologie gebouwd had.

Het in Hamburg gevestigde bedrijf van de Duitse instrumentenbouwer Albert Dargatz (1857-1941) ontwierp de Dargatz wervelstroomergometer Type 171. Deze ergometer werkte zonder kettingen en tandraderen en was geschikt voor inspanningsarbeid met handen en voeten. De werking gebeurde via wervelstroomremmen.

De Duits-Britse arts en biochemicus Hans Adolf Krebs (1900-1981) en zijn Duits-Amerikaanse collega Fritz Albert Lipmann (1899-1986) kregen de Nobelprijs Geneeskunde voor hun onderzoek 'Krebs Cycle and CoEnzyme A'.


rdsm