Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1940

Het gebruik van intramedullaire staven voor de behandeling van botbreuken van het dijbeen en de tibia, was een ontwerp van de Duitse chirurg Gerhard Küntscher (1900-1972).

De studies met de Douglas Bag werden alsmaar gespecialiseerder, hij werd ondermeer gebruikt om de uitgeademde lucht van soldaten te verzamelen tijdens het laden van torpedo's.

In 1940 publiceerde de Amerikaanse cardioloog Joseph Ephraim Frank Riseman (1903-1974) van het Heywood Memorial Hospital, Gardner, Massachussets, een uitstekende beoordeling over het gebruik van zuurstofgebrek bij de evaluatie van ischemie. Hij vergeleek inspanning met de anoxemie-test en suggereerde dat laatstgenoemde specifieker was omdat bij patiënten met vermoedelijk coronaire aandoeningen minder negatieve testresultaten optraden. Hij beschreef als eerste het gebruik van continue monitoring en hij ontdekte dat een ST-segmentdepressie meestal voor het begin van de pijn verschijnt en een tijdlang blijft voortduren nadat de pijn verdwenen is. Riseman toonde de beschermende effecten van het inademen van zuurstof aan en beschreef de aanwezigheid van milde ST-segmentdepressie (1,0 mm of minder) bij normale personen in tegenstelling tot een 2,0- tot 7,0-mm-depressie bij sommige van zijn patiënten. Ondanks al deze nuttige informatie concludeerde hij dat de inspanningstest weinig praktische waarde had vanwege het slechte onderscheid tussen normale en abnormale proefpersonen.


rdsm