Geschiedenis van de Sportgeneeskunde - 1919

De Amerikaanse Professor fysiologie Francis Gano Benedict (1870-1957) maakte zijn respiratietoestel compacter, op die manier werd het vervoerbaar. Daardoor kon men het zonder assistentie van de ene naar de andere hospitaalkamer brengen en moest men het niet uit elkaar nemen. In plaats van zwavelzuur gebruikte hij calciumchloride voor de absorptie van waterdamp. Datzelfde jaar nog rapporteerde hij de bouw van een grote kamer voor minstens twaalf bedlegerige personen waarin de koolstofdioxideproductie van een groep bepaald kon worden. Datzelfde jaar publiceerde hij ook een rapport over metabolische standaarden met uitgebreide tabellen die gebaseerd waren op leeftijd, geslacht, lengte en gewicht.

In Frankrijk werd een cursus 'Gezondheid en Lichamelijke Opvoeding' gestart.

De Franse militaire arts-majoor Maurice Boigey (1877-1952), die ook Professor Fysiologie was aan de Universiteit van Lyon, volgde George Demeny (1850-1917) op als hoofd van l'Ecole de gymnastique de Joinville en het jaar nadien installeerde hij er labo's voor mechanica, fysiologie, chemie, radiologie en fotografie. In 1922 publiceerde hij een handleiding over lichamelijke opvoeding.

De Duitse fysica-ingenieur August Wohlmuth (1844-1913) introduceerde de galvanische zwakstroomtherapie in de Geneeskunde met een door hem ontwikkeld toestel.


rdsm